~ Mark Nicole Anicas: Mga Senyales ng Pagka-Inlove. Isa sa bahagi ng ating buhay ay ang...

markanicas:

Mga Senyales ng Pagka-Inlove. Isa sa bahagi ng ating buhay ay ang magmahal. Pero bago pa man natin masasabi na tayo’y inlove, May mga senyales muna na makapagsasabi o makapagpapatunay na tayo ay inlove talaga. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod:
  • Di ka mapakali pag di mo siya nakakausap.

Reblog if you love God. No force. ♥

ninjabelle:

a-demon-butler:

{ A DEM0N BUTLER }

KUROSHITSUJI…<3 SEBAS-CHAN~ 

~ c'est la vie: "It's not talent, it's desire. If you want, you'll get it. Nothing happens unless you believe in yourself." - Paradise...

cinnamontrails:

Finally! After months of waiting, I’ve watched the movie yesterday.

Short synopsis: “Paradise Kiss” tells the story of a high school girl named Yukari (Kitagawa) who meets a group of fashion school students. After they transform her into a model, she gains a passion for fashion and meets a…